Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce"

 

Dziękujemy za Twój 1%

przekazany dla  Nas !!!

w tym roku również prosimy                           o  Twój  1%

wystarczy tylko w rocznym zeznaniu podatkowym PIT podać KRS 0000264286 naszego Stowarzyszenia "Podajmy sobie ręce"

dziękujemy za każdy 1%

 

Uśmiech 1 % dla nas !!! Uśmiech

W dniu 14.09.2011 r nasze Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" otrzymało status OPP.

Nasz nr KRS 0000264286

Nasze konto bankowe:

21 9672 0008 0002 0587 2011 0001

Bank Spółdzielczy Trzebiel

 

Stowarzyszenie „ Podajmy sobie ręce” działa w Lipinkach Łużyckich od 2006 r. Zrzesza w swoim gronie mieszkańców gminy, którzy chcą działać społecznie i integrować się z mieszkańcami podczas różnych imprez okolicznościowych.

Naszym celem jest:

- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;

- promowanie gminy i jej mieszkańców;

- wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;

- podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;

- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocnych;

- nawiązanie do tradycji rodzinnych i religijnych;

- ochrona i promocja zdrowia;

- turystyka i krajoznawstwo,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP .

Organizujemy wiele imprez, które na stałe zagościły w naszym kalendarzu i pokazały walory naszej okolicy. Przyjeżdżają do nas zespoły z całego powiatu i goście z zagranicy. Wspólnie bawimy się, podtrzymując tradycje rodzinne i religijne. Już po raz kolejny zorganizowaliśmy :

Festiwal Piosenki Biesiadnej


Przegląd Kolęd i Pastorałek

 

 

Święto Niepodległości

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

 

vvvv

 

Podczas takich imprez uczestnicy (jest ok. 200 osób) rywalizują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami i bawią się wesoło. Są to spotkania przebiegające w miłej i przyjemnej atmosferze, integrujące różne pokolenia .


Od 8 lat nasze mikołaje odwiedzają dzieci i mieszkańców naszej gmin

Ze starego wysypiska śmieci zrobiliśmy " Lipowy Skwer"
Tradycyjnie  co roku organizujemy wspólne świętowanie

" Dnia Babci i Dziadka"

 

Co roku organizujemy  Wieczory kolędCzęsto jesteśmy zapraszani na imprezy organizowane przez inne Stowarzyszenia i  organizacje. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy oraz nowe kontakty. Zapraszamy do nas osoby młode i kreatywne, którzy chcą aktywnie spędzać czas i działać społecznie na rzecz naszej Gminy.

Skład Zarządu:

Prezes   Alicja Sworacka

Z-ca Prezesa   Dawid Nowakowski

Sekretarz   Halina Gaweł

Skarbnik   Dorota Kamińska

Członek   Lidia Bumbul


Uśmiech 1 % dla nas !!! Uśmiech

W dniu 14.09.2011 r nasze Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" otrzymało status OPP.

Nasz nr KRS 0000264286

Nasze konto bankowe:

21 9672 0008 0002 0587 2011 0001

Bank Spółdzielczy Trzebiel